Školy na Chrudimsku bojují se střídavými úspěchy s hustou dopravou, která ohrožuje žáky při jejich cestách na vyučování i do jejich domovů.

Chrasteckým se nedávno zalíbila myšlenka na využití „dopravních asistentů”. Mělo jít o dobrovolníky, kteří by v exponovaných hodinách převáděli děti přes hlavní silnici na náměstí. Záměr se však dosud nepodařilo realizovat, neboť studentky, které se dříve jako asistentky nabízely, nemohou skloubit svůj vlastní problémový školní rozvrh se zajištěním služby. Kvůli svému onemocnění teď dětem nemůže pomoci ani další žena, která se jako asistentka rovněž nabízela.

„Proto se znovu obracím na občany a prosím případné zájemce, kteří by byli ochotni nám pomoci se zvýšením bezpečnosti na přechodu na Náměstí, aby mě kontaktovali,” vyzývá starostka města Martina Lacmanová.

V základní škole v Holetíně zase před časem vsadili na emoce řidičů. Podél silnice nainstalovali osm barevných dopravně-preventivních tabulí, na jejichž výtvarné podobě se podíleli zdejší školáci. Dětské kresby a nápisy vyzývají řidiče nejen k opatrné jízdě, ale také k řádnému parkování. A výsledek?

„Těžko hodnotit, nakolik pomohla právě tato prevence, ale k žádné nehodě tu, bohudík, nedošlo. Vesměs pozitivní jsou i reakce samotných řidičů,” uvedl ředitel školy Martin Bureš. Ten sice připustil, že „neúřední” barevné tabule jsou na tom vlastně z hlediska zákona stejně jako reklamní tabule, řidičům prý ale u cesty nevadí.

„Nezaznamenali jsme ani výtky ze strany úřadů,” doplňuje ředitel školy.