Zbrojařská společnost Jaro již odevzdala kraji doplněnou bezpečnostní dokumentaci. Kraj ji opět doručí obcím, které mají 60 dní na její prostudování a mohou se k ní opět vyjádřit.

Firma chce skladovat pouze munici, nikoli výbušniny. V areálu je patnáct prázdných budov, v jedenácti z nich mají být sklady, firma počítá zhruba se 100 tunami munice a střeliva. V roce 2000 areál opustila armáda, která tam například skladovala rakety pro stíhací letadla.

OBEC NEVĚŘÍ SLIBŮM

„Uděláme všechno pro to, aby to nebylo, nevěříme slibům firmy," řekl starosta Zaječic Róbert Pavlačič.

V okolí jsou ještě obce Horka a Smrček. Jejich zástupci společně poslali připomínky k projektu. Nyní je čeká druhé kolo. Řízení se účastní i město Chrast, které si zhotovilo v prvním kole vlastní vyjádření. Prostudování bezpečnostní zprávy podle starostky Martiny Lacmanové radnice věnovala mnoho hodin, oslovila také odborníky i bývalé zaměstnance skladu, projekt veřejnosti představila i samotná firma.

„Město Chrast v této souvislosti požaduje všechny záruky, že sklad munice a zbraní bude v době provozování splňovat veškerá bezpečnostní opatření a že bude v maximální míře dodržena legislativa a veškeré zákonné kontrolní mechanismy," uvedla městská rada ve svém vyjádření, které je k dispozici na městském webu.

Firma se musela v bezpečnostní dokumentaci vyjádřit k řadě připomínek. Obce či obyvatelé se ptali na stavební stav objektů a oplocení, požární zabezpečení staveb a celého areálu.

Lidi rovněž zajímala skutečnost, zda bude mít muniční sklad vliv na chráněné živočichy a dotazovali se rovněž na způsob dopravy munice do areálu a mimo něj.

Nová vyjádření účastníků znovu zpracuje a vyhodnotí krajský odbor životního prostředí. „Krajský úřad posoudí vypořádání připomínek. Pokud budou v pořádku vypořádány, rozhodne o schválení bezpečnostní zprávy," řekl vedoucí odboru Josef Hejduk