Na mostní estakádě ve Vestci se v uplynulých dnech betonovalo další z jejích celkem třinácti polí. Práce byly průběžně provázeny velmi pečlivou kontrolou dováženého betonu, jenž proudil na stavbu prostřednictvím speciálních cisternových míchaček, tzv. mixů. „Provádíme testy konzistence neboli tekutosti betonu a zkouší se také obsah vzduchu v čerstvém betonu. Z každého vzorku se také odeberou kostky jako zkušební tělesa, která se následně odvezou do laboratoře, kde se zkouší jejich pevnost a vodotěsnost," vysvětlil pracovník laboratoře Jan Hejno, podle něhož bývají výsledky takřka všech prováděných testů velmi dobré.

Parta napínačů pod vedením mistra Josefa Homolky se zároveň starala o správné napnutí všech lan držících pole estakády. Podle stanoveného harmonogramu pokračovaly například i práce spojené s budováním mostu a okružní křižovatky poblíž školního statku u Vestce.

Zdroj: Youtube