V pondělí 25. ledna 2010 odpoledne proběhlo na chrudimské radnici další jednání k chrudimskému obchvatu. Svolalo ho město Chrudim ve spolupráci s občanským sdružením Chrudimští patrioti a kromě zástupců obou zmíněných subjektů se ho zúčastnili mimo jiné náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas, senátor Petr Pithart, poslanci Ladislav Libý a Ludmila Navrátilová a zástupci ŘSD Pardubice. Za Pardubický kraj se namísto omluveného hejtmana Radko Martínka jednání nezúčastnil nikdo.

„Hlavním cílem jednání bylo spolu se zákonodárci za náš region najít způsob, jak získat chybějící peníze na zahájení stavby obchvatu ještě v roce 2010,“ říká k jednání starosta města Jan Čechlovský.

Ze strany Ministerstva dopravy bylo opakovaně deklarováno, že stavba obchvatu v Chrudimi je chápána jako prioritní, a v návrhu střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury pro roky 2011 a 2012 jsou na ni vyčleněny finanční prostředky.

„Víme, že v roce 2009 byly provedeny přeložky ČEZu a hlavně proběhlo a bylo uzavřeno výběrové řízení na realizátora stavby obchvatu. To je samozřejmě významný posun, ale to nejdůležitější, totiž peníze, stále chybí,“ potvrzuje místostarosta Petr Řezníček.

Vedení města se se zákonodárci dohodlo, že bude usilovat o to, aby finanční prostředky potřebné pro zahájení obchvatu byly do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury získány ještě pro rok 2010, a to prostřednictvím první a druhé rozpočtové změny, které budou schvalovány v únoru respektive v dubnu tohoto roku. Získané finance by byly využity k zahájení archeologického průzkumu, který bude trvat několik měsíců, k dovýkupu pozemků a k provedení přeložek dalších sítí.

„Velmi oceňuji, že všichni naši zákonodárci napříč politickým spektrem potvrdili, že je pro ně stavba našeho obchvatu prioritou a že budou při jednáních o získání financí na obchvat pro rok 2010 postupovat společně. Dalším krokem by mělo být jednání našich zástupců v Parlamentu se zástupci Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury v první polovině února v Praze. Věřím tomu, že se finance potřebné k zahájení obchvatu najdou a první práce na obchvatu začnou skutečně ještě v roce 2010,“ dodává starosta města Jan Čechlovský.

Sylva Drašnarová, mluvčí MěÚ Chrudim