Přestavba bývalé trafostanice začala v červnu loňského roku. Původní krychle se dočkala prvního patra, které poslouží jako zvonice. Zvon už byl vysvěcen začátkem září a slavnostní otevření se uskuteční v neděli 2. října. Připraven je bohatý program.