Zvolání ale nebude výrazem strachu místních zastupitelů z politického průvanu v jejich řadách. Půjde tu totiž o prosté přání žen, které v obci hodlají obnovit tradici dávných vesnických draček. A při nich bývá, jak známo, všude plno peří, takže průvan je v takových chvílích vysloveně nežádoucí. Tedy ještě jednou: nevětrat!

Draní husího peří si mladoňovické ženy chtějí zpestřit vyprávěním, prozpěvováním při harmonice nebo ochutnávkami koblih. (man)