Například agresivní opilý manžel, který bije a ponižuje svou ženu, může být díky tomuto opatření vykázán na deset dní z domácnosti. Pokud ohrožení trvá déle, může být násilník vykázán z domu opakovaně, a to až na dobu jednoho roku. O tom už ale musí rozhodnout soud. Na pomoc obětem fungují ve všech krajích takzvaná intervenční centra, která nabízejí psychosociální a právní pomoc.

Kdo je nejčastější obětí? „Nejvíce se ve statistikách vyskytuje kategorie 30 až 40 let a z hlediska pohlaví je to jednoznačně žena a z hlediska vztahu je to stav manželský,“ říká Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, který se zabývá pomocí obětem násilí. Kromě toho se množí například případy, kdy agresory jsou dospělé děti, jež útočí na své rodiče. „V některých případech to znamená, že jsou vykázáni třeba dva sourozenci, kteří žijí společně s rodiči a ubližují jim,“ upřesňuje Vitoušová.

Jen za uplynulý rok zakázala vstup Policie České republiky násilníkům v 862 případech. V 58 případech přitom šlo o opakované vykázání ve stejných domácnostech. „Kolegové z policie mají zájem, snaží se komunikovat a k ženám se chovat ohleduplně. Většinou ženu doprovází na policii kolegyně z Centra J.J. Pestalozziho, aby ženě morálně pomohla a podpořila ji. O úspěšné spolupráci s Policií hovoří to, že se policie aktivně účastní všech svolaných jednání o domácím násilí, naposledy jsme se setkali před týdnem,“ říká vedoucí městského oddělení prevence kriminality v Chrudimi Radka Pochobradská.

Domácí násilí

Právo policistů, kdy mohou z bytu vykázat člověka, který se ke svým blízkým nechová zrovna vybíravě, začalo platit od ledna roku 2007. Z bytu je ve většině případů vykázán muž.

Oběť domácího násilí bývá zlomena psychickým i fyzickým terorem a často se nedokáže sama svému trýzniteli postavit. V Chrudimi lze oslovit se žádostí o pomoc Centrum J.J. Pestalozziho, které sídlí ve Štěpánkově ulici a má s řešením případů domácího násilí značné zkušenosti. Tuto obecně prospěšnou společnost lze kontaktovat na telefonních číslech 469 623 083 a 469 623 898.

Setkali jste se ve vašem okolí s domácím násilím? Pomůže vykázání agresora na deset dní z bytu? Hlasujte v anketě (vpravo).