Projev před pomníkem T. G. Masaryka přednesl chrudimský místostarosta Jan Čechlovský. „Nelze nezmínit dva smutné paradoxy. Československo v podobě, v jaké vzniklo, už dávno neexistuje. Podkarpatská Rus je součástí Ukrajiny a Slovensko má již přes dvacet let samostatný stát. Ačkoliv Československo bylo od svého vzniku demokratickým ostrovem klidu ve střední Evropě, své demokracie si mnoho neužilo. První republika měla krátký život," uvedl v projevu Jan Čechlovský.


Zdroj: Youtube