„Dochází tu ke vtažení nového potrubí stejného průměru do potrubí stávajícího. Metoda nebyla dosud při akcích financovaných naší společností použita a podle mých informací jde o jednu z prvních akcí v republice,“ uvádí ředitel VaK Josef Hrad. Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, provozovatelem řadu je Vodárenská společnost Chrudim.