Na třech čtvrtinách území spravovaného státním podnikem Lesy ČR se na rozdíl od revíru na Chrudimsku situace s kůrovcem zlepšila nebo nezhoršila. Revír nasavrcké lesní správy patří mezi regiony, které poškodil v největší míře orkán Kyrill. „V těchto regionech budeme muset zejména v příštím roce skutečně důslednou prevencí zabránit masivnímu rozšíření kůrovce,“ poznamenal mluvčí státního podniku Lesy ČR Radek Drahný.

Lesníci státního podniku Lesy České republiky i přes nepříznivou prognózu s vývojem kůrovce letos v celorepublikovém měřítku zabránili kůrovcové kalamitě.

Podle množství kůrovců připravených k jarnímu rojení očekávali, že kůrovec letos napadne 1 500 000 m³ dřeva. Díky řadě přijatých preventivních opatření nakonec zpracovali pouhých 1 008 000 m³ dřeva. „Více než 400 tisíc stromů bude dál žít,“ zdůraznil Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

V průběhu zimy lesníci důsledně vyhledávali v porostech stromy, které byly napadeny v předešlém roce. Od února postupně instalovali na vhodných místech lapáky. To jsou záměrně pokácené zdravé stromy, které se stávají pastí na kůrovce. Těchto lapáků nakonec pokáceli 230 000 kusů. Jako lapáky v maximální možné míře využívali také vichřicemi pokácené stromy. Šíření kůrovce měly zabránit feromonové lapače, kterých bylo instalováno na 48 000 kusů. Základem prevence však bylo napadené dřevo co nejrychleji zpracovat a odvézt z lesa.