„Snahou při budování kruhových křižovatek bylo snížení počtu dopravních nehod ijejich následků a zajištění plynulého průjezdu křižovatkami ve všech směrech,“ uvádí Miroslav Pochobradský zpolicejního dopravního inspektorátu vChrudimi.

„Tyto cíle se podařilo splnit. Zároveň však došlo ke zhoršení průjezdnosti na průtahu Chrudimí. Zejména ve směru od Pardubic na Slatiňany. Tento stav by se měl zlepšit až vybudováním naplánovaného obchvatu,“ upřesňuje Pochobradský.

Na kruhových objezdech dochází kdopravním nehodám především při nedodržení bezpečné vzdálenosti, popřípadě při nedání přednosti vjízdě vozidlu jedoucímu po kruhovém objezdu. Při takových nehodách dochází ve většině případů jen khmotné škodě na vozidlech.

„Přesto na kruhovém objezdu policie vyšetřovala ijednu smrtelnou dopravní nehodu. Ta se stala vpředloňském roce na kruhovém objezdu ubývalého Hotelu Bída na Masarykově náměstí vChrudimi. Došlo při ní tehdy ke střetu nákladního vozidla scyklistou,“ doplňuje policejní dopravní odborník.