Trasa bude sloužit během rekonstrukce úseku komunikace od R-Klubu k bývalé nákladové vrátnici. Rekonstrukce by měla být dokončena do do konce letošního listopadu. „Úpravy spočívají v odstranění původního krytu, zkontrolování a případném doplnění podkladové vrstvy a vytvoření nového povrchu.

Silnice bude také rozšířena na šířku osmi metrů. Objízdná trasa je vyznačena značkami, na provoz tu dohlížejí strážníci městské policie,“ uvedla mluvčí chrudimského městského úřadu Sylva Drašnarová.