Stará cesta mezi Lukavicemi a Slatiňany připomínala ještě před dvěma týdny skládku, zaměstnanci města Slatiňany však nepořádek vzali útokem. Odvezli odsud do sběrného dvora dvě a půl tuny odpadu.

Věčný boj

Černé skládky a pohazování odpadků do příkopů cest se stává jakýmsi nechtěným koloritem v mnoha městech na Chrudimsku a trápí jejich starosty.

„Dnes jdeme uklízet okolí cesty mezi Hrochovým Týncem a Honbicemi. Vyrážíme tam dvakrát do roka a vždy tam naplníme aspoň dva kontejnery. Odpad je různý: suť, plasty, obaly, části rozebraných aut," řekl starosta Hrochova Týnce Miloslav Besperát.

Bojovat proti svévolnému vyhazování odpadu připomíná boj s větrnými mlýny.

„V Chrasti máme propracovaný sběrný systém. Každý poslední pátek v měsíci máme velkoobjemové sběry a občané mají možnost všechno zlikvidovat. Přesto se u nás najdou neukáznění lidé. Zaměstnanci města tak permanentně uklízejí. Prakticky nemine den, abychom se nedozvěděli o pytlích v příkopu a podobně," konstatovala smutně chrastecká starostka Martina Lacmanová.

Oslovení starostové se shodují na tom, že kromě uklízení se nezmohou na nic jiného, pokud už někoho nechytnou přímo při činu.

Bez viníka

„U cesty na Honbice by ani kamery nepomohly, bylo by obtížené je napojit. Nezbývá nic jiného, než tam někoho poslat a uklidit to," dodal starosta Miloslav Besperát.

Paradoxně nejlepší situace panuje v okolí Seče, kde se nachází přes 1500 rekreačních chat.

„Řešili jsme to tak před deseti lety, kdy nás odpadky hodně tížily. Dnes už jsou chataři ukáznění. Z devadesáti procent se už naučili odpad třídit a vozit jej do sběrného dvora. Drobné prohřešky se snažíme co nejrychleji zlikvidovat," dodal sečský starosta Marcel Vojtěch.

LUKÁŠ VANÍČEK