V tomto měsíci byl po vnitřní rekonstrukci slavnostně otevřen chrám Panny Marie na Chlumku v Luži. Pardubický kraj na obnovu barokního interiéru přispěl celkovou částkou přes čtyři miliony korun. Opravy poutního místa však ještě nejsou kompletní a kraj finančně podpoří i jejich dokončení.

„První fáze rekonstrukce se velmi vydařila a interiér chrámu je nyní opravdu krásný. Nicméně k úplné spokojenosti je třeba ještě opravit fasádu a nejbližší okolí tohoto poutního místa," uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Zároveň přislíbil další finanční pomoc.

„Podstatná část další rekonstrukce bude hrazena z evropských zdrojů. Pardubický kraj přispívá 500 tisíci korunami na povinný pětiprocentní podíl žadatele, kterým je Římskokatolická farnost Luže," dodal Šotola.

„Pardubický kraj začal s finanční podporou na obnovu chrámu už v roce 2008. Nejprve přispěl dvoumilionovou dotací, která byla následně navýšena o další více než milion korun. V roce 2015 pak kraj pomohl milionovou částkou na dokončení prací. Před měsícem radní na svém zasedání schválili příspěvek 500 tisíc korun na rekonstrukci okolního areálu a fasády chrámu. Tuto dotaci nyní posvětilo také zastupitelstvo," shrnul osmiletou historii krajské podpory hejtman Pardubického kaje Martin Netolický. (pak)