Na základě přiznané podpory v prvním čtvrtletí roku 2014 město posoudí jednotlivé akce zahrnuté v anketním dotazníku, stanoví rozdělení podpory a následně podá žádost o dotaci. Dotace je určena především na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí zapsaných kulturních památek na území městské památkové zóny a není určena na modernizaci.

Do dotazníku mohou být zařazené pouze řádně připravené akce, ke kterým je vydané závazné stanovisko MěÚ Chrudim k obnově kulturní památky, příslušné povolení stavebního úřadu, je zpracovaný rozpočet a budou realizované v roce 2014. Kompletní podklady je nutné doručit na MěÚ Heřmanův Městec do konce října 2013. 

LUKÁŠ VANÍČEK