Zároveň budou v době lovu jeleni v říji. „Jelení zvěř je v době říje velice neklidná a mohlo by dojít i k napadení člověka,“ píše se v úředním zdůvodnění. Zákazem vstupu do obory se tak zajistí dostatek klidových zón pro zvěř a zamezí se riziku poranění lidí nebo zvěře. Městský úřad vydal k zákazu vstupu několik výjimek. Nevztahuje se na veřejnou cestu od hřbitova u Práčova do Slavic a na cestu ze Slavic do Mešin. Zákaz vstupu neplatí pro vlastníky pozemků v oboře a pracovníky vykonávající v daném území státní správu. Výjimku získali také nájemci obory a pracovníci vykonávající smluvní práce v lesích.

Lucie Vostřelová