Ve starostenském poháru si nejlépe vedlo družstvo SDH Svinčany, které s časem 20:72 vteřin suverénně vyhrálo. V ženske kategorii se zúčastnilo pouze jedno družstvo, a to SDH Kostelec u Hermanova Mestce. "I přesto ženy nenasadily pouze tréninkové tempo a svůj nejlepší pokus vytáhly na 23:33 vteřin," ohodnotil skvělý výkon velitel heřmanoměsteckých hasičů Ondřej Dostál. V dětské kategorii si nejlépe vedli sveřenci SDH Morašice, kteří v obou věkových kategoriích obsadili první místo.

Po odběhnuti všech pokusů v souteži O pohár starosty města následovaly rozběhy mezi mužskými týmy.. "V nich si nejlépe vedli borci z SDH Kostelec u Hermanova Městce, kteří ve finále těsně porazili své soupeře z SDH Morašice a putovní pohár Ondry Sachse tak nejméně jeden rok bude zdobit jejich hasičskou zbrojnici," popsal napínavý boj Ondřej Dostál.