Český červený kříž zde například uspořádal sbírku na kompenzační pomůcky pro speciální třídu Mateřské školy Svatopluka Čecha v Chrudimi. Lidé si mohli na náměstí změřit svůj tlak, obvod pasu, hmotnost nebo tuk v těle. Pro zájemce bylo připraveno i měření výdechové rychlosti. Veškeré měření prováděli dobrovolníci v zelených tričkách.

Program byl bohatý zejména odpoledne, a tak se k němu ještě vrátíme.

Josef Káles