V rezervaci Na skalách děti závodily ve třech kategoriích - předškolní, 1. - 3. třída, starší. Předškolní děti absolvovaly hladký běh terénem 300m. Ostatní kategorie měly trať měřící jeden kilometr s vloženými disciplínami - kop míče do malé branky, skok z místa, hod na cíl a věšení kapesníků na šňůru pomocí kolíčků.

Koláče byly dovezeny z pekárny v Chrudimi. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Terezka Pavlasová, Petr Jirásek a Ondřej Dymtr.