Historická auta, uniformy a jiné relikvie, okrskové závody, svěcení praporu, ukázky práce kynologů, to je jen malý výčet všeho, co se uskutečnilo na místním hřišti. Program trval od rána a zakončen byl v časných ranních hodinách taneční zábavou.