Kromě funkcionářů Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se mezi čestné hosty soutěže zařadil napřiklad i krajský radní Petr Šilar nebo sečský starosta Lubor Schmitt.

Jedenáctý ročník soutěže pořádané k výročí otevření zdejší požární stanice přinesl i letos několik hodin neobvyklé podívané na ploše ozářené umělým osvětlením.