Investice činila 10 milionů korun, tři čtvrtiny této částky byly pokryty z dotace, čtvrtinou přispěl Pardubický kraj. „Věřím, že velmi zdařilý IT projekt na obchodní akademii přispěje k připravenosti studentů na budoucí výzvy revoluce 4.0,“ sdělil Bohumil Bernášek, krajský radní odpovědný za školství.

Na obchodní akademii byly modernizovány čtyři učebny IT a jedna interaktivní odborná učebna.

„Některé naše počítače byly i více než deset let staré, jsme moc rádi, že došlo k radikální modernizaci, která umožní využívání aktuálních programů. Dokončili jsme také bezbariérový přístup do školní budovy,“ řekla ředitelka akademie Zdeňka Vichrová.

(pš)

Průzkum v trase budoucí silnice.
Objev z pravěku obchvat nezdrží