Až do 14. hodiny zde byla nasazena pohotovostní jednotka akciové společnosti Vodárenská Chrudim, která závadu opravila a potrubí následně zprovoznila. Příčina havárie může být zapříčiněna únavnou materiálu, ale lze ji také přičítat nízkým teplotám půdy.