Rozsah prací je spočítán na přibližně tři měsíce. Termín dokončení je stanoven na květen příštího roku. O konkrétním datu rozhodnou klimatické podmínky. Hodnota díla bude činit přibližně milion a 900 tisíc korun.

(kd)