Zatímco v minulosti se do areálu stahovaly pochybné živly a bylo o strach jeho středem projít, nyní je park hodně využíván zejména studenty blízkých středních škol. Redakční objektiv zachytil budoucí zdravotní sestřičky, které zde hledají v přírodě inspiraci pro své malířské výtvory. Neunikla nám ani mládež z nedaleké „zemědělky“, jež se prohání po cestičkách v rámci hodiny tělesné výchovy.