Preventista seznámil děti s prací hasičů, naučil je některá důležitá telefonní čísla a děti rovněž dostaly cenné rady jak se chovat v mimořádných situacích jako jsou požáry, dopravní nehody a jak předcházet požárům ve volné přírodě nebo doma. V neposlední řadě děti se děti učily rozeznat, co je pro jejich hraní bezpečné a co by jim mohlo ublížit. Po ukončení vzdělávacího činnosti si předškoláčci užili prohlídku cisterny chrudimské dobrovolné jednotky.