Čtvrteční volbu starosty a dalších členů rady sledovalo ve čtvrtek večer asi sedmdesát občanů města a jeho místních částí. Ronov je raritou – koalici spolu vytvořily KSČM a ODS.

Volby v Ronově vyhrálo Občanské Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) pro rozvoj města Ronova a získalo pět mandátů. KSČM obsadila v zastupitelstvu čtyři křesla stejně jako ODS. ČSSD patří dva mandáty.

Veřejné zasedání zahájil dosavadní starosta města Miroslav Žítek, Následoval slib patnáctičlenného zastupitelstva volba starosty, jeho zástupce a členů rady.

Za KSČM byl na post starosty navržen Miroslav Žítek, protikandidátem se stal Marcel Lesák za OS SNK pro rozvoj města Ronova. Marcel Lesák nejdříve hodnotil okolní obce, poté rozvoj Ronova. „Já nebudu hodnotit minulost, je třeba se dívat do budoucnosti. Tam je hlavním úkolem realizace kanalizace pro město a bude to úkol nás všech,“ pronesl Miroslav Žítek. Ve veřejné volbě pro něj ruku zvedlo devět zastupitelů.

Místostarostkou se stala členka ODS Hana Culková, dostala celkem 10 hlasů. Ještě před její volbou došlo ke slovní přestřelce. „Dříve byl místostarosta neuvolněný a pracoval jen na půl úvazku,“ řekl zastupitel Josef Svoboda, někdejší starosta města.

Miroslav Žítek ale zdůvodnil nově vzniklé místo uvolněné místostarostky výčtem pracovních povinností. „Bude se věnovat sociální péči a zřízení terénních pečovatelek. Na starosti bude mít likvidaci odpadů a bio, jejím úkolem bude práce pro kulturu, vyžití volného času a sportu,“ uvedl Žítek a zdůraznil, že ronovský úřad nemá funkci tajemníka.

Josef Svoboda se zmínil také o výstavbě kanalizace. Zaměřil se především na její finanční otázku. „Bude to pro město pořádný oříšek. Rozpočet na stavbu je 167 milionů korun, dotace činí 105 milionů. Kde se vezme zbytek? K této práci je zapotřebí znalé osoby a místostarostka je nemá,“ namítl Svoboda.

Starosta Žítek na jeho slova zareagoval s tím, že to bude skutečně těžký úkol. „Ale finančně a pracovně to lze zvládnout,“ poznamenal.
V diskusi vystoupil zastupitel Marcel Lesák, který získal ve volbách nejvíc preferenčních hlasů. Zeptal se na spolupráci ODS a KSČM. „Politickým usnesením ODS je přece spolupráce s KSČM nepřípustná,“ podivil se Lesák. Dostalo se mu odpovědi, že v malých městech se nevolí strany, ale osobnosti. „Situaci jsem projednala na okresním výboru ODS, který neměl žádnou námitku,“ řekla místostarostka Hana Culková.

Na závěr ještě vystoupil Josef Svoboda. „OS SNK pro rozvoj města Ronova dostalo pět mandátů. A nikdo s námi nejednal o spolupráci,“ zkritizoval koaliční jednání Svoboda s tím, že došlo k nerespektování výsledků voleb.

(pk)