Dostaly sladkosti, přivítaly se s učiteli a přišel je pozdravit starosta města Miroslav Krčil.