Žáci získali během celého dopoledne nejen mnoho teoretických informací, ale měli možnost si je i prakticky ověřit. Na jednotlivých stanovištích prováděli pod vedením odborníků z jednotlivých složek integrovaného záchranného systému úkony zachraňující život, například umělé dýchání, masáž srdce, zástavu krvácení.

Naučili se, jak postupovat v případě dopravní nehody, s obdivem sledovali zásah chrudimských záchranářů a velmi je zaujala i technika, kterou používají profesionální hasiči při vyprošťování raněných. Poučili se také, jak si počínat v případě mimořádné události.

Celá akce se velice vydařila a měla příznivý ohlas u všech zúčastněných. Za to bychom chtěli poděkovat jak profesionálním hasičům z výše uvedených složek, tak dobrovolníkům z Ronova. Náš dík patří i zástupcům Českého červeného kříže.