Zahrály jim pohádku „O princezně ze zámku“ a ještě k tomu přidaly vlastnoručně vyrobená přáníčka pro všechny hosty společenského odpoledne. Senioři poté zhlédli divadelní představení a setkání, které uspořadal místní obecní úřad, ukončili tancem při dechovce.