Od prvního září loňského roku funguje v Chrudimi nová soukromá střední škola. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Bohemia, které provozuje obor Pedagogické lyceum se sportovním zaměřením. Do prvního ročníku nastoupilo v letošním školním roce celkem 28 žáků. Studijní obor je zakončený maturitou a nabízí studentům 7 hodin specializované tělesné výchovy týdně po celé čtyři roky studia. Na povinnou výuku tělesné výchovy navazují ještě odpolední tréninky v klubu AFK Chrudim. Škola totiž úzce spolupracuje se Sportovním centrem mládeže AFK Chrudim. Propojení zajišťuje třídní učitel a zároveň šéftrenér mládeže AFK Ludvík Zajíc.

„Jsem velice spokojen, že se nám podařilo nastartovat ojedinělý projekt a pevně věřím v jeho budoucí úspěch,“ říká ředitel školy Jaromír Pecina. „O běh projektu se stará tým pracovníků s nejvyšší učitelskou, ale zároveň i trenérskou kvalifikací a bohatými zkušenostmi,“ doplňuje Jaromír Pecina.

Učební plán lycea obsahuje dva světové jazyky, pedagogiku, psychologii, výpočetní techniku, výtvarnou či hudební výchovu, specializovanou tělesnou výchovu a další. Zpestřením výuky budou například i hodiny tělesné výchovy vyučované v angličtině. „V průběhu studia nabídneme studentům možnosti získávání dílčích kvalifikací – například nižší trenérské licence, kurs pro rozhodčí kopané, zdravotníky, lyžařské instruktory, ale třeba také barmany,“ vypočítává ředitel školy. „Absolventi najdou uplatnění jako manažeři marketingu, osobní trenéři, sportovní instruktoři, pracovníci pro tělovýchovné organizace, ve vlastní podnikatelské činnosti či v dalším studiu na vysokých školách,“ doplňuje na závěr Pecina, který je zároveň ředitelem Hotelové školy Bohemia. Ta působí v Chrudimi již šestnáct let a provozuje obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch.

Se SOŠ a SOU Bohemia, která sídlí na Palackého třídě, se můžete seznámit u příležitosti Dne otevřených dveří, který proběhne v pondělí 12. ledna v době od 11:30 do 17 hodin. (red)