Sudentský majáles probíhal prvomájové odpoledne v areálu parku DTJ Na Drahách v Hlinsku.