Tělocvična školy se v tento den proměnila v taneční sál a od 16.30 do něho začali vstupovat tanečnice a tanečníci od předškoláků až po žáky šestých ročníků. Všichni na sobě měli společenské oblečení, což působilo velmi elegantně a přehlédnout se nedaly ani skvostné účesy slečen. 

Ples byl zahájený předtančením, následovala pánská a dámská volenka, společně nacvičený tanec, soutěž o nejlepší tanečnici a tanečníka plesu, soutěž tanečních párů, volba královny a krále plesu, losování hlavní tomboly a volný tanec.

„Tombola byla v tomto roce opravdu bohatá. Postarali se o ni, tak jako každoročně, rodiče žáků školní družiny, organizace a instituce našeho města a okolí, kterým velice děkujeme,“ řekla Věra Zavřelová. 

Na plese nechybělo ani občerstvení, které využívaly děti hlavně k uhašení žízně po tanci. Na sále se pohybovali i paní fotografka a pan kameraman, kteří se snažili o zachycení celého programu večera. Fotografie i DVD budou dětem pěknou vzpomínkou na tento den. Ples končil ve 21.00, kdy si pro své děti přicházeli rodiče. Každý z účastníků plesu si odnesl cenu z tomboly, ale i spoustu pěkných zážitků a znalostí pravidel slušného chování.

(vh)