Všichni společně se pak vydali na zhruba desetikilometrovou trasu vedoucí z Chrasti do Zaječic. Cesta vedla i přes hráz rybníku Malá Straka.