Provozovatel, Vodárenská společnost Chrudim a.s., kromě prohlídky zařízení připravila také společně se starostkou Hlinska Magdou Křivanovou, zahájení dětské soutěže pro žáky 3. a 4. tříd základních škol.

Soutěž má název „Koloběh vody v přírodě“ s podtitulem „voda jako nezbytná součást našeho života“.

„Úkolem dětí bude namalovat či jinak výtvarně ztvárnit dané téma a doplnit je krátkým příběhem, hodnotit se bude vždy jedna práce za třídu. Vítězný kolektiv se zúčastní celorepublikového kola“, říká ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek.

Soutěž vyhlašuje Energie AG Bohemia ve všech svých firmách (ČEVAK a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s, VODOS, s.r.o., VHOS, a.s., Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a AQUA Servis, a.s. ) „Jsem ráda, že i v této době se najdou firmy, které myslí i na ekologickou výchovu těch nejmenších“, doplnila starostka Hlinska Magda Křivanová.

Kromě zahájení výtvarné soutěže a exkurze na úpravně vody si návštěvníci prohlédli i část fotografické výstavy z projektu Vodní kapky. „To, co je pro nás samozřejmostí, tedy otočení kohoutku a okamžitý přísun pitné vody, neplatí všude, Kongo, které je cílovým místem projektu Vodní kapky, nevyjímaje“, řekl ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek.

Úpravna Hamry byla uvedena do provozu v roce 1969. V říjnu loňského roku byla po odstávce opětovně zprovozněna, přičemž předtím byla doplněna o novou technologii čerpání včetně nového automatizovaného systému řízení. Upravená povrchová voda z vodárenské nádrže Hamry je přímo na úpravně míchána s vodou z havlíčkobrodských podzemních zdrojů. Výsledkem je pitná voda s optimálními hygienickými i technickými parametry.

Úpravna vody Hamry vyrobí za den 8-10 l/s, v letošním roce byla průměrná měsíční výroba 20.385 m3 vody. Tato úpravna zásobuje vodou 64 okolních obcí. .

(red)