Komponovaný společenský večer vyvrcholil premiérou nového českého filmu Stříbrné requiem, který mapuje osudy parašutistů a pomocníků odboje na Pardubicku. Vstup pro návštěvníky byl po celý den, a to včetně komponovaného večera volný a zdarma.

Smutné datum 24. června už je od naší doby vzdálené osm desítek let.
Tragické kulaté výročí. Podívejte se, co zbylo z vypálených Ležáků

Ukázky vojenské techniky, komentované prohlídky, kulturní vystoupení, to vše skýtal celodenní komponovaný program připomínky tragického období české historie, za který si pořadatelé zaslouží poděkování.