Vývoj larvy trvá jeden až čtyři roky, počet larválních stádií je 7 až 15 podle teploty prostředí a kvality potravy. Na konci vývoje larva vyleze nad hladinu, kde začne dýchat vzdušný kyslík, svlékne kůži a objeví se dospělý tvor. Vlastní převtělení larvy na listu kosatce od objevení se nad hladinou po vzlétnutí trvá 2 – 4 hodiny (podle teploty vzduchu). Rodící se šídlo je lehce zranitelné. Pokud se objeví v místě, kde je hojný výskyt mravenců, stane se okamžitě jejich obětí. I sýkorky si rády na mladých šídlech pochutnají.

(kd)