Například Tereza Rejlová ve své juniorské kategorii získala hned tři tituly, což se žádné účastnici mistrovství nepodařilo. Její dvojče Kristýna má tituly dva – jeden získala v duu se sestrou Terezou, druhý v duu s Evou Aueresvaldovou. Titul má i Jana Medunová díky dobře předvedenému duu s Terezou Rejlovou. Ronovská skupina Rondo uspěla i v dětské kategorii, kde Kristýnka Ronovská získala třetí místo v sólech. Dua dětí z Ronda byla porotou ohodnocena druhým a třetím místem.