Jubileu byla věnována zvláštní expozice, kterou si se zájmem prohlédly desítky hostů. Mohli se například dozvědět, jaké předměty používali staří včelaři k výrobě medu nebo kolik bylo zakládajících členů včelařské organizace v roce 1909. Výstava plná velikonoční inspirace potrvá do úterý 7. dubna.