Porotci Stewart Franklin a Adam Fletcher z Velké Británie posuzovali hřebce a klisny v různých věkových kategoriích, ale i rasách. Chovatelé z celé republiky do Slatiňan přivezli welšské poníky, welšské horské poníky nebo poníky Welsh v typu KOB.

Před posuzovatele předstoupili i majitelé poníků, kteří mají minimálně 12,5 % registrované velšské krve. Porota vyhodnotila vítěze v těchto kategoriích a vyhlásila rovněž šampiony soutěže. Nejlepší mladou klisnou z českého chovu je Trawel Regina majitelky Lenky Duškové z Nepomuku, nejlepším mladým hřebcem z českého chovu je Trawel Aramis majitele Jiřího Romančina z České Lípy.