Dřeviny tak záhy skončily ve formě rozdrceného odpadu. Prořezávka je nutná, odstraněním starých, přerostlých či odumřelých větví dojde k posílení bezpečnosti lidí, kteří tímto koutem města procházejí. Právě tady se například při loňské vichřici odlomilo ze stromů hned několik mohutných větví.