Učitelé v této třídě neustále hledají nové cesty, jak u dětí rozvíjet řeč a komunikaci, sebeobsluhu nebo schopnosti a dovednosti v mezilidských vztazích, aby dítě nebylo uvězněné ve svém světě, kterému nikdo nerozumí a mohlo se začlenit do normální společnosti. V poslední době se jim osvědčila takzvaná metoda aplikované behaviorální analýzy, zkráceně ABA.

Obrázky a znaky

„Tato metoda se zaměřuje na zlepšení komunikačních schopností dětí s PAS. Se souhlasem rodičů tu zkoušíme různé techniky a musím říci, že se nám daří. Během půl roku některé naše děti řekly první artikulovaný zvuk. Ne jenom křik, ale třeba B, MA a podobně," říká učitelka Petra Filipiová.

Dítě s PAS jed close Obrázky pomáhají v komunikaci. zoom_in noduše řečeno nerozumí, co mu dospělý říká a zároveň nedokáže vyjádřit to, co chce. Pro usnadnění komunikace se proto používá například systém obrázků, které nahrazují slova. Pokud chce například dítě pít, ukáže nebo přinese obrázek sklenice.

Metoda ABA používá takzvaný znak do řeči, kde obrázky nahrazují k předem daným pohybem ruky. Což je podle Petry Filipiové praktičtější, neboť dítě tak nemusí chodit pro obrázky, ale nástroje pro komunikaci má neustále při sobě.

Nicméně každé dítě s PAS je naprostý originál, takže pedagog musí hledat cestu, jak se s ním naučit komunikovat a hlavně jak jej k učení motivovat.
Jednou z cest je nalézt několik věcí nebo činností, které má dítě rádo. Slíbením milované věci nebo naopak její odejmutí slouží jako nejlepší prostředek. Nicméně jak pedagog, tak rodič doma musí být velmi důsledný a trvat na svém, i když se dítě zlobí.

„To dělají i dospělí. Když se vám nějaká věc povede, tak ji příště zopakujete stejným způsobem. Když dítě upoutá vaši pozornost třeba tím, že rozbije skleničku, příště to udělá zase. Autisté rozhodně nejsou hloupí," poznamenává Petra Filipiová.