Komáři se v okolí přemnožili v důsledku červnových záplav. Nejhorší je situace v lese táhnoucím se podél řeky Novohradky k obci Podbor a v té části Dvakačovic, která s tímto lesem sousedí.

Vedení obce se snaží najít způsob, jak lidem od pisklavých vetřelců alespoň trochu ulevit. Na plošná opatření je ale pozdě. „Existují přípravky, jejichž preventivním nasazením lze předpokládané líhniště předem ošetřit, aby v něm nedocházelo k očekávanému vývoji komářích larev. Jenže nám se komáři vylíhli v místech, kde je za normálních okolností zemědělská půda. Voda se sem dostává jen při záplavách, jejichž příchod ale nikdy nedokážeme předvídat," vysvětluje místostarosta obce Jiří Hrdina.

Zbyly jen repelenty

Situaci prozkoumali přímo na místě odborníci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje (KHS). A dávají místostarostovi za pravdu.

„Je možno zvážit pozemní aplikaci aerosolu insekticidu. Tento zásah je neselektivní, zlikviduje i mnoho dalších druhů hmyzu. Má krátký účinek (jeden až dva dny) a je možný jen do blízkého okolí obydlí, ne však do lesa či luk. Jelikož zde je zdrojem komárů Dvakačovický les a stráň, je tento zásah nereálný," uvedl hygienik Jaroslav Říha.

„Jako jediné vhodné opatření proto KHS doporučuje použití osobních či prostorových repelentů. Dále je možno v nejvíce užívaných místech u domů osadit tzv. pasti na komáry. Pracují na různých principech a na trhu existuje poměrně široký výběr," dodal hygienik.