„Klienti se mohou zapojit do běžných činností domácnosti a posunout se k větší soběstačnosti," uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskové organizace Pavel Šotola.

S pomocí zaměstnanců se budou uživatelé učit připravovat stravu, hospodařit s penězi, prát prádlo a celkově se více zapojit do péče o sebe a svůj život. „Pro pracovníky i klienty Domova je to další krok v postupné transformaci služby, která by měla v roce 2020 vyvrcholit opuštěním hradu Rychmburk," uvedl ředitel Domova na hradě Rychmburk Jakub Vávra.

Pardubický kraj chce hrad Rychmburk v budoucnu využít pro turistiku, akce pro veřejnost, případně na ubytování či potřeby obce. Podobně se časem vystěhují lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením z renesančního zámku v Bystrém na Svitavsku.