V úterý 8. března 2011 bude zhruba od 08.30 do 12.30 přerušena dodávka vody z veřejného vodovodu v obci Kladno u Hlinska. Bude zde totiž prováděna oprava havarovaných šoupat.

Vodárenská společnost proto žádá odběratele, aby se na uvedené období předzásobili pitnou vodou, a zároveň se jim tímto omlouvá a děkuje za pochopení dané situace.