Je to vlastně prosté. Místo vágních proklamací ve volební kampani, která letos nemá dominující téma, by se strany v našem kraji měly zaměřit na šest problémů, jež občany nejvíce trápí. Voliči by jim hned rozuměli.

Jde konkrétně o špatný stav silnic, dále korupci, vysoké ceny vody, drahé nájmy, nedostatek lékařů na venkově a konečně nespokojenost s prací městských policií.

Tento žebříček vyplynul z exkluzivního průzkumu agentury Sanep pro Deník v Pardubickém kraji.

Na těchto neuralgických tématech nic nemění skutečnost, že minimálně s polovinou z nich příští poslanecká sněmovna už z principu nemůže nic udělat. Není to v kompetenci její, ale buď krajských a obecních samospráv (městská policie, částečně silnice), nebo svobodného trhu (nájmy, voda).

Konkrétně silnice, a to jak jejich neutěšený stav, tak skutečnost, že v kraji chybí obchvaty měst a dálnice, vnímají respondenti průzkumu jako bezkonkurečně největší problém. Tak velký, že kandidáti, kteří naslibují všechny opravit a postavit během čtyř let (ačkoliv je to holý nesmysl), budou mít volby napůl vyhrané. Slibem přece nezarmoutíš…

ZAČAROVANÝ KRUH

Připomeňme, že kraji chybí dálnice, která by ulevila přetížené páteřní silnici I/35. A tam, kde se obchvaty či přeložky (neskutečně pomalu) staví, se řidiči potýkají s objížďkami a dlouhými kolonami. Do toho si hejtmanství stěžuje na vládu, že posílá málo peněz i na údržbu vedlejších silnic II. a III. tříd a vyhrožuje, že jí je vrátí do správy. Začarovaný kruh se uzavírá. Je na místě ovšem připomenout, že Pardubický kraj má jednu z nejhustších silničních sítí ve střední Evropě.

S velkým odstupem občané v průzkumu zmiňovali další problémy. Hodně je trápí hlavně všudypřítomná korupce. Už minulá poslanecká sněmovna přijala řadu protikorupčních zákonů, ale ukazuje se, že s větším počtem paragrafů skuliny příležitostí, jak beztrestně krást a podvádět, neubývají. Je otázkou, co se zažitými a za minulého režimu utuženými návyky české populace zmůže další série zákonů, které prosazuje Rekonstrukce státu.

Na dalších místech žebříčku oblastí, se kterými jsou lidé v kraji nespokojení, jsou pak záležitosti, které poslanci ze své pozice ovlivnit nemohou, ani kdyby sebevíc chtěli: zmíněné ceny vodného a stočného a rovněž vysoké ceny nájmů. Obojí je věcí soukromého trhu, nikoliv státních regulací.

PLÁČ NA ŠPATNÉM HROBĚ

Jen malé páky mají poslanci i co se týče kritizovaného nedostatků lékařů na vesnicích a menších městech či nespokojenosti s prací městských policií. Ostatně, kriminalita trápí občany celkově, je to však podobné jako se stížnostmi na počasí: Zcela jí nezabráníme nikdy. A je třeba podotknout, že konkrétně v Pardubickém kraji je zločinnost na velmi nízké úrovni a stále klesá.