Předložené fotografie musí odrážet tématiku Chrudimě a a života v tomto městě. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc předat soubor minimálně pěti kusů snímků, každý o formátu alespoň 20 x 30 centimetrů (nebo odvozenin při zachování minimálního rozměru kratší strany). Seriál s maximálně pěti kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek.

Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který následně obdrží pro rok 2016 od města finanční grant 10 000 korun. Tento autor pak do konce roku 2016 dodá městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu minimálně 20x30 cm.

Stejně jako dříve je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně).

Velikost nejméně pěti kusů snímků je u kategorie mladých autorů požadována alespoň 13x18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 korun. Chce-li se autor v této kategorii ucházet též o grant, musí snímky splňovat grantové požadavky. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21" za jménem autora.

Město si vyhrazuje právo, použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města. Všechny snímky je třeba odevzdat do 7. března 2016.

Úplné znění podmínek účasti v přehlídce najdete na webu: www.chrudimsky/fotogrant