Ochránci přírody ze Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory začali v úterý 13. ledna se sčítáním přezimujících letounů. Navštívili celkem osm lokalit, z toho pět v Pardubickém kraji.

Průzkum provedli v Heřmanově Městci, Lichnici, Běstvině, Pařížově a v Žumberku. Odborníci objevili celkem šest přezimujících druhů. Nejpočetnější skupinku nalezli ochránci v Běstvině, která čítala 260 vrápenců malých. „Vrápenec je typický svým tvarem, při visu vypadá podobně, jako hruška,“ říká František Bárta, vedoucí CHKO Železné hory.

Dalším hojně se vyskytujícím druhem přezimujícím na Chrudimsku je netopýr černý. Ten se letos usadil k spánku hlouběji než v jiných letech, kdy přebýval ve štěrbinách skal, domů či sklepů. To nasvědčuje tomu, že letošní zima je velmi mrazivá. „Při počítání stavů letounů se setkáváme i s nezabezpečenými prostorami, kde přečkávají zimu. Proto navrhujeme i opatření, která by měla zabránit lidem v rušení spících živočichů. K tomuto účelu dobře slouží průletové mříže,“ dodává Bárta.

Letos sčítání ještě neskončilo, v následujících dnech bude pokračovat i ve Vápenném Podole.

(jaz)