„Bylo to poměrně symbolické, oslavit takto 17.listopad. Před rokem 1989 patřilo Československo k nejvíce znečištěným státům v Evropě vůbec zamořené ovzduší od oxidů síry a prachu, zničené lesy od kyselých dešťů, znečištěná voda v mrtvých řekách kvůli absenci chybějících čističek a podobně," vyjmenovává člen sdružení Tibor Schwarz.

Útočiště pro žáby

Z tůní nad Pařížovem bylo třeba vybrat napadané listí.„Kromě tůní na Veverkově louce zavítali členové sdružení i k nedalekému významnému krajinnému prvku Tůně u Pařížova, které kdysi Jaroslav Trakal nechal registrovat. Zde jsme vyčistili další tři tůně od nánosu biomasy, která by se tam jinak rozkládala," pokračuje Tibor Schwarz.

Pařížovské tůně jsou pro ekology a zoology velmi cenné. Před 18 lety zde entomolog a ornitolog Jaroslav Trakal (1917 2010) navrhl svému kamarádovi Jaroslavu Veverkovi, že by na jeho louce mohlo vzniknout přírodovědné refugium (útočiště pro živočišné druhy), kdyby se zde podařilo vytvořit tůně.

„Proč nepodpořit tuto myšlenku a nezvýšit druhovou rozmanitost v zemědělské krajině? Jaroslava Veverku tento nápad zaujal. Díky tomu se podařilo pomocí střelného prachu vytvořit naráz hned tři tůňky," vysvětluje Tibor Schwarz.

Ohrožené druhy

V tůních nyní žije mnoho ohrožených živočichů, především z řad velmi chráněných obojživelníků. K vodním plochám přibyly časem ještě tři kamenné zídky pro ještěrky. Monitoring zde provádí například studenti a pedagogové ze Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, kteří výsledky zahrnují do svých odborných prací.

Proto ochránci přírody přišli s myšlenkou vyhlásit nový významný krajinný prvek nad Pařížovem, a to i ve spolupráci s vedením města Třemošnice.

LUKÁŠ VANÍČEK