„Taková ještěrka je užitečná i proto, že kromě různého hmyzu má moc ráda i vajíčka slimáků. V zídkách dále mohou žít i nohaté stonožky a nebo blanokřídlý hmyz. Kromě toho se čistily i tůňky od nánosu biomasy a listí nebo se klučila louka od křovisek,“ vysvětluje přínosy kamenné zídky Tibor Schwarz z Klubu Hnutí Brontosaurus Zelený dům.

„Byl to opravdu moc hezký den, při práci jsme pozorovali malé i velké žáby, pestře zbarvené motýly a také sršně, chtěl bych tímto našim dobrovolníkům moc poděkovat.“